Nadstandardní služby

Očkování nad rámec pojištění

 • proti klíšťové encephalitis
 • proti pneumokokovým infekcím
 • proti žlutence typu A i B

Vyšetření a konzultační činnost na žádost klienta nad rámec pojištění dle ceníku.

Infuzní terapie vit. C

Vitamin C

 1. Jaký význam má infuze vitamínu C pro organismus
 2. Proč aplikovat vitamin C infuzí
 3. Kdy aplikovat
 4. Komu aplikovat
 5. Jak se dávkuje

1. Jaký význam má infuze vitamínu C pro organismus.

 • Vitamin C je životně důležitý pro normální průběh biochemických reakcí, např. podpruje detoxikační reakce v játrech, tvorbu kolagenu, vstřebávání železa, metabolismus tuků.
 • Plní zejména antioxidační roli při oxidativním stresu, který vzniká díky každodennímu stresu, ze znečištěného ovzduší, ze špatné životosprávy apod.
 • Především také podporuje imunitu a ve farmakologických dávkách má protinádorový účinek.
 • Nedostatek vitaminu C se projevuje především srdečně-cévními obtížemi, poruchami hojení ran, sníženou tolerancí stresu, narušenou funkcí imunity, zvýšenou vnímavostí k bakteriálním a virovým infekcím a dalšími patologickými stavy a představuje rizikový faktor vzniku onkologických onemocnění.

2. Proč aplikovat vitamin C infuzí

 • Při podání vitaminu C ústy- díky omezeným transportním možnostem ve střevě- lze docílit v krvi jen nízké koncentrace vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze běžných ( fyziologických), nikoli však preventivních a léčivých účinků (protiinfekčních, protizánětlivých, protinádorových).
 • Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi téměř 15x vyšší koncentraci, což je možné dokázat pouze při jeho nitrožilním podání.

3. Kdy aplikovat

 • Infuzní léčba vitaminem C je určena k podpůrné léčbě řady onemocnění
  ( např. recidivujícíh infekcí, alergií, artritidy, aterosklerozy, nádorů) a také stavů vyčerpanosti a „vyhoření“ (burn-out syndrom)
 • Infuzní terapie přispívá k cílené likvidaci rakovinných buněk a působí proti metastazování, což je dáváno do souvislosti se schopností vitaminu C blokovat nádorovou angiogenezi (nádor si nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se)

4. Komu aplikovat

Každému kdo má:

 • stres
 • psychickou zátěž či fyzickou námahu (včetně sportu)
 • psychické poruchy
 • opakované infekce (chřipky, angíny, rýma, kašel, záněty plic)
 • alergie
 • metabolický syndrom (obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka)
 • revmatické choroby charakterizované např. bolestmi kloubů
 • autoimunitní onemocnění ( revamtoidní artritida, Crohnova choroba apod.)
 • nádorová onemocnění v jakémkoli stádiu

5. Jak se dávkuje

  • prevence: 4 infuze
  • terapie: 1 infuze v dávkování 2-3x týdně po dobu 1-3 měsíců, podle závažnosti onemocnění